قیچی دستی

قیچی دستی

قیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانه

برندها:

سینگر ساخت المان و برزیل

هوسکورنا ساخت المان

پریمکس ساخت ایتالیا

پفاف ساخت چین و برزیل تحده لیسانس المان

گل رز LDH ساخت چین

YDL ساخت چین

ریلکس ساخت چین

دابل فیش ساخت چین

جینزن ساخت چین

قیچی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-دسته پلاستیکی برای خیاطی های خانگی

2-دسته فلزی برای خیاطی های گارگاهی

چرا قیچی های خوب خراب می شود؟؟

دو دلیل می تواند قیچی شکارو خراب کند یک اینکه ضخامت بیش از حد را نسبت به سایز قیچی بخواهین برش دهید

 و دو که متداول تر است اینکه قیچه شما از دستان به زمین پرتاب شود در این حالت دوم زمان مرگ قیچی شما هستش چراکه تیغه های قیچی شما تاب برمیدارد

نمایش:
مرتب کردن براساس:

قیچی برش 8 اینچ کینگ استرانگ 750 وات چراغ دار

قیچی عمودبر برقی 8 اینچ 750 وات چراغ دار کینگ استرانگ مدلKING STRONG KS103C-8کینگ استرانگبهترین کیفیت،مدرنترین تکنولوژیقیچی عمودبربعد ا..

16,000,000 تومان

قیچی کیپ (پریمکس) ایتالیا سایز 12 دسته فلزی

قیچی کیپ  KIEPE (پریمکس) ایتالیا دسته فلزی مشکیمناسب کار زیاد در خانه و کارگاه کارخانه با دوام بالا و سایز 12اینچمناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی ب..

620,000 تومان

قیچی کیپ (پریمکس) ایتالیا سایز 9 دسته فلزی

قیچی پریمکس ایتالیا دسته فلزی مشکیمناسب کار زیاد در خانه با دوام بالا و سایز 9 اینچمناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزو..

300,000 تومان

قیچی کیپ(پریمکس) ایتالیا سایز 9

قیچی کیپ ( پریمکس) ایتالیا دسته پلاستیکی سایز 9مناسب کار زیاد در خانه با دوام بالا و وزن سبکشماره 9 مناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچ..

335,000 تومان

قیچی LDH گل رز شماره 11

قیچی LDH گل رز شماره11قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورنا ساخت المانپریمکس ساخت ایت..

250,000 تومان

قیچی LDH گل رز شماره10 مشکی

قیچی LDH گل رز شماره 10 مشکیقیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورنا ساخت المانپریمکس سا..

180,000 تومان

قیچی LDH گل رز شماره9

قیچی LDH گل رز شماره 9قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورنا ساخت المانپریمکس ساخت ایت..

170,000 تومان

قیچی LDH گل رز شماره9 مشکی

قیچی LDH گل رز شماره 9 مشکیقیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورنا ساخت المانپریمکس ساخ..

180,000 تومان

قیچی ریلکس شماره 8

قیچی دسته پلاستیکی سایز 8.5 اینچ برند ریلکس مناسب برای انواع  کارهای سبک درخانهقیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرن..

60,000 تومان

قیچی هسکورنا آلمان

قیچی هسکورنا ساخت  آلمانشماره 8 مناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورن..

150,000 تومان

قیچی پفاف شماره 9

قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پارچه،چرم و دیگر ملزومات خانهبرندها:سینگر ساخت المان و برزیلهوسکورنا ساخت المانپریمکس ساخت ایتالیاپفاف ساخت چین و بر..

75,000 تومان

قیچی کیپ ( پریمکس ) ایتالیا سایز 8 دسته فلزی

قیچی کیپ  KIEPE (پریمکس) ایتالیا دسته فلزی مشکیمناسب کار زیاد در خانه با دوام بالا و سایز  8اینچمناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انوا..

295,000 تومان

قیچی کیپ ( پریمکس) ایتالیا سایز 10 دسته فلزی

قیچی کیپ  KIEPE (پریمکس) ایتالیا دسته فلزی مشکیمناسب کار زیاد در خانه با دوام بالا و سایز 10اینچمناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پار..

445,000 تومان

قیچی کیپ ( پریمکس) ایتالیا سایز 11 دسته فلزی

قیچی کیپ  KIEPE (پریمکس) ایتالیا دسته فلزی مشکیمناسب کار زیاد در خانه با دوام بالا و سایز 11اینچمناسب خیاطی قیچی دستیقیچس دستی برای برش انواع پار..

540,000 تومان