گلدوزی صنعتی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

گلدوزی (36*51) تک کله 12 سوزن جکی

ماشین گلدوزي تك كله ١٢سوزن جكي(سايز فرم تخت 36*51سانتی متر)JAKI 1201-TCSماشین گلدوزی تک کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و کارگاهماشی..

1 تومان

گلدوزی (36*51) تک کله 12 سوزن یاماتا جدید

گلدوزی (36*51) تک کله 12 سوزن یاماتا

ماشین گلدوزي تك كله ١٢سوزن یاماتا(سايز فرم تخت 36*51سانتی متر)YAMATA FY-1201-TCماشین گلدوزی تک کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و کار..

1 تومان

گلدوزی (50*40) دو کله 12 سوزن یاماتا جدید

گلدوزی (50*40) دو کله 12 سوزن یاماتا

ماشین گلدوزي دو كله ١٢سوزن یاماتا(سايز فرم تخت 50*40سانتی متر)YAMATA FY-1202-TCماشین گلدوزی دو کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و کار..

360,000,000 تومان

گلدوزی (50*40) هشت کله 15 سوزن یاماتا جدید

گلدوزی (50*40) هشت کله 15 سوزن یاماتا

ماشین گلدوزي هشت كله 15 سوزن یاماتا(سايز فرم تخت 50*40سانتی متر)YAMATA FY-1208-TCماشین گلدوزی هشت کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و ..

950,000,000 تومان

گلدوزی (50*80) تک کله 12 سوزن جکی

ماشین گلدوزي تك كله ١٢سوزن جكي(سايز فرم تخت50*80 سانتی متر)JAKI 1201-TCSماشین گلدوزی تک کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و کارگاهماشی..

1 تومان

گلدوزی (50*80) تک کله 12 سوزن یاماتا جدید

گلدوزی (50*80) تک کله 12 سوزن یاماتا

ماشین گلدوزي تك كله ١٢سوزن یاماتا (سايز فرم تخت50*80 سانتی متر)YAMATA 1201-TCSماشین گلدوزی تک کله مجهز به صفحه لمسی تمام کامپیوتریدارای هفت فرم و کارگ..

1 تومان